Dorośli

Rozwiązanie problemu, który znajduje się we wnętrzu pacjenta to przede wszystkim praca z nim. W naszej codzienności dbamy o to, aby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie konkretnych problemów dotyczących różnych obszarów życia osób dorosłych i zapewnić naszym pacjentom komfort psychiczny. Często zdarza się, że w dorosłym życiu nieświadomie zmagamy się z trudnymi sytuacjami dotyczącymi okresu dzieciństwa. Podczas spotkań pracujemy nad zrozumieniem własnych zachowań, a także dokonywaniem świadomych i odpowiednich dla siebie wyborów.

Spotkanie lub kilka spotkań z lekarzem psychiatrą, celem których jest sformułowanie wniosków dotyczących diagnozy, celu i rodzaju proponowanych interwencji, np. farmakologicznej, psychoterapeutycznej.

Spotkania z psychologiem klinicznym, w ramach których można rozpoznać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania zgłaszającej się osoby. Psycholog przeprowadza wywiad kliniczny i stawia diagnozę na podstawie wystandaryzowanych narzędzi: testy psychologiczne, kwestionariusze.

Są to regularne spotkania indywidualne z terapeutą, zwykle raz w tygodniu. Mają one na celu lepsze poznanie problemów pacjenta, jego sposobu myślenia, przeżywania i postępowania. Próbujemy zrozumieć, jakie są źródła trudności doświadczanych przez pacjenta i jak może sobie z nimi radzić. Terapeuta towarzyszy w poszukiwaniu rozwiązań – pomaga powiązać ze sobą różne fakty, inspiruje do myślenia, ale nie udziela rad, ani nie daje gotowych rozwiązań.  W ośrodku można skorzystać z psychoterapii prowadzonej w różnych nurtach terapeutycznych: psychoanalitycznym, poznawczo-behawioralnym, Gestalt, psychodynamicznym, humanistycznym.

Konsultacje lub seria spotkań z psychoterapeutą lub parą terapeutów, mające służyć poprawie jakości kontaktu w relacji. Definiowanie obszarów do pracy odbywa się wspólnie. Często są to: potrzeba wsparcia w wyjściu z kryzysu zdrady, odmienne poglądy co do wychowywania dzieci, podział obowiązków, trudności w komunikacji. W ośrodku Meandra oferujemy możliwość odbycia terapii pary w różnych nurtach psychoterapeutycznych: psychoanalitycznym, systemowym, poznawczo – behawioralnym, humanistycznym. Częstotliwość spotkań jest ustalana indywidualnie z terapeutą.

Spotkania z grupą 6-12 osób i terapeutą. Zakładając, że duża część naszych trudności emocjonalnych ma początek w relacjach, terapia grupowa stwarza wyjątkową możliwość przyglądania się naszemu funkcjonowaniu w kontakcie z innymi, rozpoznawaniu, jak te trudności się realizują, jak reagują na nie inni i poczucia, że nie jesteśmy sami ze swoimi problemami.
W ośrodku można skorzystać z następujących form psychoterapii grupowej:

  • Trening otwarcia – niskopłatna grupa rozwojowa dla osób bez wcześniejszego doświadczenia terapeutycznego, jej celem jest otwarcie się uczestników na relację ze swoim światem emocjonalnym i kontakt z innymi. Uczestnictwo w grupie może pomóc w lepszym rozpoznawaniu emocji, rozumieniu roli, w jakie wchodzimy w grupie, zdolności wyrażania potrzeb i emocji w kontakcie z drugą osobą. Grupa otwarcia trwa 6 miesięcy, spotkania odbywają się raz w tygodniu, 90 min.
  • Ambulatoryjna psychoterapia grupowa – niskopłatna, odbywająca się 1 lub 2 razy w tygodniu po 2 godziny, długość trwania procesu jest dostosowana do potrzeb pacjenta, grupa ma charakter półotwarty, co oznacza, że można do niej dołączyć.
  • Ambulatoryjna psychoterapia grupowa dla osób z doświadczeniem długoterminowej terapii indywidualnej – grupa niskopłatna, odbywająca się 1 raz w tygodniu 2 godziny, długość trwania procesu jest dostosowana do potrzeb pacjenta, grupa ma charakter półotwarty, co oznacza, że można do niej dołączyć.
  • Ambulatoryjna psychoterapia grupowa dla młodych dorosłych – niskopłatna, odbywająca się 1 lub 2 razy w tygodniu po 2 godziny, długość trwania procesu jest dostosowana do potrzeb pacjenta, grupa ma charakter półotwarty, co oznacza, że można do niej dołączyć.

Jest to cykl spotkań z terapeutą lub parą terapeutów skierowany do rodziny. Tworzy ona silny system złożony z osób, które wzajemnie na siebie wpływają, wchodzą w stałe relacje. Dlatego też problem pojawiający się w rodzinie nigdy nie jest odpowiedzialnością jednej osoby. Często niepokojący objaw pojawia się u najdelikatniejszego ogniwa rodziny – dziecka. Mogą to być na przykład zaburzenia odżywiania, nagłe pogorszenie wyników w nauce. Ważne jest wtedy, by w bezpiecznej atmosferze przyjrzeć się przyczynom tych trudności i współpracować ze sobą na rzecz poprawy relacji z bliskimi. Częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie z terapeutą.

Jest to cykl spotkań z terapeutą lub parą terapeutów skierowany do rodziny. Tworzy ona silny system złożony z osób, które wzajemnie na siebie wpływają, wchodzą w stałe relacje. Dlatego też problem pojawiający się w rodzinie nigdy nie jest odpowiedzialnością jednej osoby. Często niepokojący objaw pojawia się u najdelikatniejszego ogniwa rodziny – dziecka. Mogą to być na przykład zaburzenia odżywiania, nagłe pogorszenie wyników w nauce. Ważne jest wtedy, by w bezpiecznej atmosferze przyjrzeć się przyczynom tych trudności i współpracować ze sobą na rzecz poprawy relacji z bliskimi. Częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie z terapeutą.

Spotkania skierowane są do mamy lub rodziców, którzy spodziewają się dziecka lub niedawno się ono urodziło. To ważny i niełatwy moment w życiu rodziny. Może pojawiać się wiele obaw dotyczących odnalezienia się w nowej roli, lęków, by wystarczająco dobrze opiekować się dzieckiem. To też czas wielu zmian w ciele i sposobie dotychczasowego życia. Warto sięgać po wsparcie w tym okresie, by jak najspokojniej przejść przez ten czas. Częstotliwość i długość trwania spotkań jest ustalana indywidualnie.

Oferta skierowana jest do osób, których trudności dotyczą szeroko pojętej sfery seksualności. Jeżeli niepokoją Cię jakieś obszary Twojego życia erotycznego, nie odczuwasz satysfakcji w intymnych relacjach lub chcesz poprawić swoje funkcjonowanie w tym obszarze i w pełniejszy sposób przeżywać zbliżenia, spotkanie z psychoterapeutą – seksuologiem może być odpowiednią formą pomocy.  Poradnictwo seksuologiczne może mieć charakter jednorazowej konsultacji, podczas której można uzyskać potrzebne informacje lub też dłuższej terapii seksuologicznej. Seksuolog, po omówieniu trudności Klienta/tki, zasugeruje ścieżkę dalszej pracy. Terapia seksuologiczna adresowana jest również do par, zmagających się z szeroko pojętym “niedopasowaniem”, mających problemy w identyfikacji własnych potrzeb seksualnych, jak i rozpoznaniu potrzeb partnera.

Porady bądź terapia dotyczyć mogą m.in. następujących problemów:
brak lub utrata potrzeb seksualnych, awersja seksualna i brak przyjemności, zaburzenia erekcji i orgazmu, wytrysk przedwczesny lub opóźniony, pochwica, dyspareunia (ból przy stosunku), nadmierny popęd seksualny, lęk przed stosunkiem, trudności w nawiązywaniu relacji seksualnych, zaburzenia tożsamości płciowej, brak akceptacji orientacji seksualnej, zaburzenia preferencji seksualnych (np. fetyszyzm, ekshibicjonizm), trudności w komunikacji między partnerami, kryzys małżeński, rodzinny, partnerski.
Częstotliwość i długość spotkań ustalana jest indywidualnie.

dreamstime_m_44139428