Rodzina

Psychoterapia rodzinna to forma pomocy, w której udział bierze najczęściej cała rodzina – osoby mieszkające razem. Wszystko dlatego, że członkowie rodziny wzajemnie oddziałują na siebie oraz tworzą relacje. Najczęściej spotkania dotyczą konfliktów rodzinnych, problemów dotykających poszczególnych członków rodziny oraz koncentrują się na wzajemnym zrozumieniu własnych zachowań.

Jest to cykl spotkań z terapeutą lub parą terapeutów skierowany do rodziny. Tworzy ona silny system złożony z osób, które wzajemnie na siebie wpływają, wchodzą w stałe relacje. Dlatego też problem pojawiający się w rodzinie nigdy nie jest odpowiedzialnością jednej osoby. Często niepokojący objaw pojawia się u najdelikatniejszego ogniwa rodziny – dziecka. Mogą to być na przykład zaburzenia odżywiania, nagłe pogorszenie wyników w nauce. Ważne jest wtedy, by w bezpiecznej atmosferze przyjrzeć się przyczynom tych trudności i współpracować ze sobą na rzecz poprawy relacji z bliskimi. Częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie z terapeutą.

Spotkanie lub cykl spotkań z terapeutą, na którym dzięki stworzeniu genogramowej mapy relacji i powiązań w rodzinie, można się przyjrzeć wzorcom i przekonaniom rodzinnym, przekazywanym z pokolenia na pokolenie, podświadomym zasadom, które mogą na nas wpływać. Spotkania są dedykowane dla osób indywidualnych lub par, które chcą lepiej zrozumieć funkcjonowanie swojego związku. Ilość spotkań jest ustalana indywidualnie z terapeutą.
Spotkania z mediatorem – terapeutą, które mają przede wszystkim służyć pozasądowemu rozwiązaniu sporu. Mediator nie rozwiązuje konfliktu, tylko pomaga osobom korzystającym z pomocy znaleźć jak najlepsze rozwiązanie. Zasadą mediacji jest dobrowolność obydwu stron zgłaszających się na mediacje. Spotkania mediacycyjne mogą być wsparciem m.in. w ustaleniu planu rodzicielskiego w sytuacji kryzysu rozwodowego.
Jednorazowe lub cykl spotkań dla rodziców, którzy doświadczają trudności związanych z wychowaniem dziecka, niepokoją się o nie (np. o agresywne zachowania dziecka, lęki, izolowanie się od rówieśników, kłótnie między rodzeństwem), potrzebują wsparcia w związku ze zmianą w życiu rodzinnym – m.in. narodziny rodzeństwa, zmiana szkoły, rozwód, choroba w rodzinie. Spotkania są poświęcone wsparciu rodziców w poradzeniu sobie z trudnościami, jakie zgłaszają. Częstotliwość i ilość spotkań jest ustalana indywidualnie.
Cykl regularnych spotkań, prowadzonych przez terapeutów znających mechanizmy CT1. Spotkania mogą służyć wsparciu w poradzeniu sobie z kryzysem po diagnozie, radzeniu sobie z trudnymi emocjami, towarzyszącymi życiu z przewlekłą chorobą, lepszemu rozumieniu tego, jak CT1 wpływa emocjonalnie na życie młodego diabetyka, jego rodziców, rodzeństwa i zmienia kształt dotychczasowych relacji w rodzinie i środowisku chorego.
dreamstime_m_141599827